Agileleancoaching.nl is een initiatief van Valuebridge

Home > QuickScan wendbaarheid > QuickScan vraag 3

QuickScan vraag 3

Vraag 3: Het team wil zich ontwikkelen door haar aanpassingsvermogen en leervermogen te vergroten. Het is handig om:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst het een, dan het ander
Het eerst aandacht vestigen op het menselijke aspect om vervolgens pas resultaatgericht te werken, of andersom, kan geordend voelen. Met deze gescheiden aanpak lijkt het erop dat focus kan worden aangebracht. Agile-lean teamcoaches pleiten echter voor een gezamenlijke aanpak waarbij zowel aandacht wordt besteed aan het resultaat als aan de menselijke kant. Het een valt namelijk niet los te zien van het ander.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrale benadering gericht op resultaat en teamontwikkeling
Het gebruiken van een aanpak waarbij zowel aandacht wordt besteed aan het resultaat als aan de menselijke kant is een aanpak die past bij het agile-lean teamcoaching gedachtegoed. Het een valt namelijk niet los te zien van het ander.