Agileleancoaching.nl is een initiatief van Valuebridge

Home > Ik zoek ondersteuning > Aan de slag met uw organisatie

Aan de slag in uw eigen organisatie!

Bent u zelf directeur of manager? En wilt u onderzoeken wat ‘bouwen aan agile-lean of wendbare teams’ voor uw organisatie of organisatie-onderdeel kan betekenen? Daar willen we u graag bij ondersteunen. Niet door te praten over of via een advies op papier, maar door samen te doen. Want alleen in het hier-en-nu van de interactie worden organisatie- en teamdynamiek echt zichtbaar.

Onze concrete propositie:

  • We hebben binnen een vastgestelde periode van 4 weken een sessie van 2 uur met alle teams in uw organisatie of organisatie-onderdeel. Eén van die teams is het managementteam. Daarbij gaan we uit van wat er is. Zijn er nog geen teams maar afdelingen dan nemen we dat als uitgangspunt. Is het niet mogelijk de hele groep bij elkaar te krijgen dan komen we bij elkaar met de mensen die er wel zijn.
  • In ieder team verkennen we welke ‘honger’ er is om stappen te zetten richting ‘teams als betekenisvolle bouwblokken van wendbare organisaties. Ook kijken we waar die honger zich op richt, welke potentie er is en welke belemmeringen er zijn.
  • Na 4 weken krijgt u een gericht inzicht waarbij we de verbinding leggen tussen het businessmodel van de organisatie en de organisatie als sociaal systeem. Daarbij   geven we aan wat de eerstvolgende betekenisvolle stap zou kunnen zijn in jullie agile-lean organisatieontwikkeling, ook weer in de vorm van een periode van 4 weken.

De kosten? Een vast bedrag van 2000 euro + 500 euro per team/groep van maximaal 16 mensen.

Klinkt dit simpel? In de uitvoering is het dat ook.
Maar het op deze manier open aangaan van een transitie als collectief leerproces vraagt heel wat lef en leiderschap.

De eerste stap daarin is contact met ons opnemen om te verkennen hoe het inzetten van zeer ervaren agile-lean organisatiecoaches uw organisatie verder kan helpen.

Contact