Agileleancoaching.nl is een initiatief van Valuebridge

Home > Ik zoek algemene kennis > Van principes naar praktijk

Hoe de principes van agile-lean coaching terugkomen in de dagelijkse begeleiding van teams

In het boek ‘De 10 principes van agile-lean teamcoaching’ wordt beschreven hoe agile-lean teamcoaches teams en daarmee organisatie helpen om wendbaar te worden en te blijven. De 10 principes van agile-lean coaching zijn daar leidend in. Daarbij geldt ‘niets is zo praktisch als een goede theorie’.

Om te laten zien hoe die principes praktisch toepasbaar zijn, kan je ze gebruiken als leidraad voor het inzetten van werkvormen in teams:

‘Harde’ en ‘zachte’ aspecten van samenwerken zijn niet uit elkaar te trekken

Dus: Zet niet eerste werkvormen in die puur gericht zijn op onderling begrip. Teams groeien als ze hun werk- én samenwerkingsprocessen stap voor stap verbeteren, gebruikmakend van hun competenties en drijfveren. Het is niet van belang wat voor soort benadering jij zou kiezen, het gaat erom dat je het team helpt om telkens een volgende betekenisvolle stap te zetten.

Klantfocus is de aanjager van verbeterdynamiek

Dus: Help het team de betekenis voor de buitenwereld continu als meetlat te gebruiken. Het bestaansrecht van een team is direct of indirect waarde creëren voor interne en/of externe klanten. Waarbij een klant uiteraard ook een burger, een patiënt of de maatschappij kan zijn. Leg bij iedere werkvorm die je inzet de verbinding met die doelen, ook als in de werkvorm daar het accent niet op ligt.

Het gaat niet om de beste aanpak, maar om de eerstvolgende betekenisvolle stap

Dus: Het is prima om als begeleider een beeld te vormen van de stappen die een team in zijn groeiproces kan zetten. Maar hou niet te strak vast aan je stappenplan. Wees ook als begeleider wendbaar: spreek af dat je na iedere bijeenkomst opnieuw kijkt of de voorziene stappen en bijbehorende werkvormen nog goed passen of dat een andere stap of werkvorm meer kan bijdragen.

Want:

Evaluatie en reflectie zijn even belangrijk als actie

Van iedere stap valt te leren. Komt een werkvorm niet goed uit de verf? Zie het als een waardevol experiment dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd, al is het maar het inzicht dat deze werkvorm (op dit moment) blijkbaar niet de meest passende is. Wat heeft het team daarvan geleerd? Hebben ze een idee wat hen wel een stap verder zou kunnen brengen? Geef een groep nooit de schuld als een bijeenkomst niet goed loopt. Vraag feedback en vraag jezelf af waar je beter had kunnen aansluiten bij de groep.

Betekenisvol bewegen vraagt om principes – methoden en regels zijn hulpmiddelen

Maak het correct inzetten van een werkvorm nooit belangrijker dan de groei van het team. Het hoeft helemaal geen probleem te zijn als een werkvorm niet helemaal volgens het boekje verloopt. Sterker nog: beschouw het als positief als een team zelf het initiatief neemt om de werkvorm anders in te zetten dan jij in je voorbereiding bedacht had.

Op zoek naar werkvormen?

Kijk op onze werkvormen pagina voor een overzicht van mogelijke werkvormen die je voor jouw teams in kunt zetten.