Agileleancoaching.nl is een initiatief van Valuebridge

Home > . > Examen agile/scrum voor agile-lean teamcoaches

Examen scrum voor agile-lean teamcoaches

Agile-lean teamcoaches beschikken minimaal over agile/scrum-kennis op het niveau van Scrum-Master. Die certificering is bij verschillende instituten te halen, waaronder scrum.org.
Daarnaast biedt Valuebridge zelf een Nederlandstalige toets aan die specifiek is ontwikkeld voor begeleiders van agile teams, ook in een niet ict-omgeving. Onderstaand geven we daar nadere informatie over.

Examen agile/scrum voor agile-lean teamcoaches


Waar toetst het examen op?

Het examen toetst op de onderwerpen van de lesdag ‘agile/scrum voor agile-lean teamcoaches’ en is ook aan te vragen voor mensen die deze lesdag niet gevolgd hebben maar wel denken over de juiste basiskennis te beschikken.

Uitgangspunt is dat die begeleiders teams helpen bij het aanleren van methoden maar vooral ook bij het werken aan de teamsamenwerking en houding van continu verbeteren die daarmee gestimuleerd wordt.
Wel is het belangrijk om te weten wat ‘het boekje’ zegt (om er gefundeerd van af te kunnen wijken). Basis voor de toets is daarom ‘de scrum guide’. Dat betekent dat voor onderwerpen die letterlijk in de scrum-guide staan de scrum-guide leidend is.
Voor onderwerpen die daar niet in staan gaat het om toetsing van ‘de geest’ van agile (lean) teamcoaching.  Zo wordt verwacht dat je inzicht hebt in de toepassing van scrum en dat je een breder inzicht hebt in het begrip ‘agile’.

 

Categoriee╠łn vragen en verdeling over categorieën

 1. Uitgangspunten en kernbegrippen (20%)
  o Grondig begrip van principes en uitgangspunten
  o Kennis van ontstaan/achtergrond van Scrum en Agile
 2. Methode (20%)
  o Kennis van scrum methodiek
 3. Bijeenkomsten (20%)
  o Kennis van typerende bijeenkomsten en het begeleiden daarvan
 4. Rollen en verantwoordelijkheden (20%)
  o Kennis van de rollen bij toepassing van Scrummethoden
 5. Meten is weten (10%)
  o Begrip rondom meten in een agile omgeving
 6. Begrip (10%)
  o Toepassen van uitgangspunten en denkwijzen in concrete situaties


Praktische informatie

 • Na aanmelding ontvang je binnen 2 werkdagen de inloggegevens voor de examenomgeving.
 • Het examen bestaat uit 80 vragen. Je krijgt een uur om deze te beantwoorden. Je ontvangt de uitslag direct.
 • Als je geslaagd bent krijg je je certificaat thuisgezonden.
 • Als je niet geslaagd ontvang je een mail die inzicht geeft welke onderwerpen nadere bestudering vragen en krijg je een gratis herkansing.

Wil je de theorie op een efficiënte manier tot je nemen en vooral ook begrijpen hoe je die in je eigen context kunt toepassen? Hiervoor bieden wij de losse lesdag agile/scrum voor agile-lean teamcoaches.

Losse lesdag agile/scrum voor agile-lean teamcoaches