Agileleancoaching.nl is een initiatief van Valuebridge

Home > Ik wil mijzelf ontwikkelen > Opleidingen

Opleiding agile-lean teamcoach


Waarom agile-lean teamcoaching? 
Teams begeleiden in hun groei naar een volwassen rol vraagt om competente begeleiders die vertrouwd zijn met methodes vanuit lean, agile en teamcoaching, en methode-overstijgend kunnen werken. Die manier van begeleiden noemen we agile-lean teamcoaching. Organisatieadviesbureau Valuebridge en opleidingsinstituut Coachboulevard hebben samen de unieke leergang agile-lean teamcoaching ontwikkeld, die aansluit bij ontwikkelingen zoals zelforganisatie, horizontaal organiseren, terug naar de bedoeling en agile werken.

Waar richt een agile-lean teamcoach zich op? 
Agile-lean teamcoaches zijn vertrouwd met methoden op het gebied van lean, agile en teamcoaching. Ze begrijpen dat principes belangrijker zijn dan methoden en zijn in staat die principes over te dragen op teams en stakeholders zonder het eigenaarschap over te nemen. Agile-lean teamcoaches richten zich niet op óf inhoud óf mensen, maar op groei in procesvolwassenheid én teamvolwassenheid. Ze zijn in staat teams te ondersteunen bij het telkens zetten van een volgende betekenisvolle stap en houden de focus op het vergroten van klantwaarde. Daarbij sluiten ze aan bij waar teams en de organisatie staan. Het startpunt hoeft dus geen probleem of teamcoachvraag te zijn. De overtuiging is dat er voor ieder team altijd nog iets te leren is. Welke interventie daarbij wordt ingezet is afhankelijk van het team, de kenmerken van de organisatie waarbinnen dat team functioneert, de kwaliteit en visie van het management en de karakteristiek van stakeholders waarmee afstemming gezocht moet worden.

Welke certificering kan worden behaald? 
We sluiten aan op de uit het judo afkomstige kleurensystematiek die bij lean wordt gehanteerd. Een introductie leidt tot een Orange Belt certificaat. En na de eerste fase (basis agile-lean teamcoach) behaal je een lean Green Belt certificaat. Daarnaast behaal je een scrum master certificering die vergelijkbaar is met wat bij andere instituten kan worden behaald. Als afgestudeerde mag je je Purple Belt noemen, een kleur die niet voorkomt in de lean-systematiek en staat voor het idee dat in deze leergang het 'blauwe denken' (rationeel en analytisch) en het 'rode doen' (gericht op wat mensen beweegt) elkaar op allerlei manieren ontmoeten. De totale opleiding leidt op tot een post-HBO diploma 'Purple Belt agile-lean teamcoach'. Ook dit certificaat kan op dit moment alleen bij Coachboulevard worden behaald.

De opleiding is specifiek geschikt voor:

  • Veranderaars die organisaties begeleiden in trajecten gericht op lean, agile of zelforganisatie en daarbij een duurzaam effect beogen;
  • Teamcoaches (in- of extern) die hun bijdrage aan het effectiever en efficiënter maken van processen willen versterken en zich het agile lean denken eigen willen maken;
  • Proces, lean en agile consultants die hun impact op teams willen vergroten en zich meer willen focussen op structurele verbeteringen dan op eenmalige analyses.

Kijk op de website van Coachboulevard voor meer informatie, startdata en inschrijfmogelijkheden, of open de brochure van de leergnag hieronder

Brochure agile-lean teamcoaching