Agileleancoaching.nl is een initiatief van Valuebridge

Home > Blogs > 75 werkvormen voor agile-lean teamcoaching

75 werkvormen voor agile-lean teamcoaching

75 werkvormen voor agile-lean teamcoaching

Deze zomer verscheen het boek ‘de 10 principes van agile-lean teamcoaching’ dat inmiddels alweer in herdruk is. In dat boek komt naar voren dat het bij het begeleiden van teams belangrijk is passende werkvormen in te zetten.Werkvormen die aansluiten bij wat een team te leren heeft om betekenisvolle stappen te zetten. Een afwisseling in werkvormen past bij het stimuleren van experimenteren dat zo belangrijk is in wendbaar worden.

Dit werkvormenboek biedt daarbij inspiratie. Onderscheidend is het samenspel van benaderingen vanuit agile, scrum en lean met die van teamcoaching. De werkvormen zijn geordend volgens de Plan-Do-Check-Act-benadering. Bij iedere werkvorm is aangegeven voor welke situatie deze inzetbaar is en welke varianten mogelijk zijn. Ook worden tips gegeven voor het zodanig inzetten van werkvormen dat het eigenaarschap zo veel mogelijk bij het team ligt.

Bovendien biedt het ook een hoop inspiratie voor niet agile-lean teamcoaches!

Koop het boek