Agileleancoaching.nl is een initiatief van Valuebridge

Home > -

Opleiding Agile-lean teamcoach

Agile-lean teamcoaching

Teams begeleiden in hun groei naar een volwassen rol vraagt om competente begeleiders die vertrouwd zijn met methodes vanuit lean, agile en teamcoaching maar methode-overstijgend kunnen werken. Die manier van begeleiden noemen we Agile-lean teamcoaching. Deze opleiding sluit aan bij ontwikkelingen zoals zelforganisatie, 'horizontaal organiseren', 'terug naar de bedoeling' en 'agile werken'.

De opleiding is specifiek geschikt voor:

  • Veranderaars die organisaties begeleiden in trajecten gericht op Lean, Agile of zelforganisatie en daarbij een duurzaam effect beogen;
  • Teamcoaches (in- of extern) die hun bijdrage aan het effectiever en efficiënter maken van processen willen versterken en zich het Agilean denken eigen willen maken;
  • Proces, lean en agile consultants die hun impact op teams willen vergroten en zich meer willen focussen op structurele verbeteringen dan op eenmalige analyses.

Resultaat: De opgeleide Agile-lean teamcoach

Agile-lean teamcoaches zijn vertrouwd met methoden op het gebied van lean, agile en teamcoaching. Ze begrijpen dat principes belangrijker zijn dan methoden en zijn in staat die principes over te dragen op teams en stakeholders zonder het eigenaarschap over te nemen. Agile-lean teamcoaches richten zich niet op óf inhoud óf mensen, maar op groei in procesvolwassenheid én teamvolwassenheid. Ze zijn in staat teams te ondersteunen met het telkens zetten van een volgende betekenisvolle stap en houden de focus op het vergroten van klantwaarde. Daarbij sluiten ze aan bij waar teams en de organisatie staan. Het startpunt hoeft dus geen probleem of teamcoachvraag te zijn. De overtuiging is dat er voor ieder team altijd nog iets te leren is. Welke interventie daarbij wordt ingezet is afhankelijk van het team, de kenmerken van de organisatie waarbinnen dat team functioneert, de kwaliteit en visie van het management en de karakteristiek van stakeholders waarmee afstemming gezocht moet worden.

Startdata

01/01/2020
01/06/2020
Het op maat afstemmen van een opleidingen voor uw organisatie is mogelijk. Vraag een offerte aan via info@valuebridge.nl

Kosten

ALT-opleiding: XXXe exclusief lesmaterialen van naar schatting XXXe
Losse SRUM-certificering: XXXe

Meer informatie over onze opleidingen? Mail info@valuebridge.nl

Inschrijven

powered by Typeform